Nestinbox

 

idéprojekt/forskning

NESTINBOX

Nestinbox © är ett idéprojekt skapat av Elisabetta Gabrielli/Archiground och Pontus Öhman/LUMA Design i samarbete med Michel Silverstorm, Moderna Trähus.

Nestinbox © är ett smart och resurssnålt trähus som inte kräver mark att bygga på. Istället monteras huset på lodräta klippväggar.
Konceptet är ett nytt sätt att tekniskt, detaljplanemässigt och visuellt skapa små bostäder för en till två personer i områden som annars skulle vara svåra eller omöjliga att bebygga. Projektet fick nyligen ett forskningsstöd på 1,5 milj. SEK från Boverket där vi under max 2 år kommer att utreda och utveckla möjligheterna till att förverkliga konceptet.

Läs mer om projektet