Nestinbox

 
Nestinbox.jpg

Spännande utveckling av vårt projekt Nestinbox

NESTINBOX©  är ett idéprojekt för byggande av små smarta bostäder på klippväggar som lanserades 2017 av arkitekterna Elisabetta Gabrielli och Pontus Öhman tillsammans med trähusfabrikanten Michel Silverstorm. Konceptet fick stor internationell uppmärksamhet när det lanserades, och nu strax före årsskiftet tilldelades projektet ett utvecklingsstöd från Boverket på 1,5 milj. kronor inom ramen för Boverkets utlysning om stöd till ”Innovativt och hållbart bostadsbyggande”.

 
pia löfstedt