Saluhall Nynäshamn

 

stadsutveckling

NYNÄSHAMNS GÄSTHAMN

2015 fick vi tillammans med Erfator Projektledning i uppdrag av Nynäshamns Kommun att studera en omfattande expansion och utveckling av Gästhamnen. I projektet ingick bl.a. att skissa på en ny saluhall och söka bygglov för och och projektera ett nytt område med ett nytt handelsområde med vinterbonade försäljningsbodar, en scen och en eventyta. I uppdraget ingick också gestaltningen av en ny allé som leder ner till vattnet samt servicebyggnader för båtgäster. Designkonceptet byggde på en modern tolkning av traditionella nordiska hamnbyggnader och fiskebodar. Viktiga förutsättningar var också vatt byggnaderna skulle hålla en låg produktionskostnad, vara enkla att montera och ha minimal miljöpåverkan. Hela projektet hamnade blev väl mottaget av vår beställare och Nynäshamns hamnchef, men hamnade sedan i kommunens "byrålåda" och vi vet inte om det någonsin kommer att tas upp till övervägande igen. Projektet genomfördes i samarbete med mina dåvarande kollegor Elisabetta Gabrielli och Sandro Russomanno, samt projektledare Stefan Andersson, Erfator Projektledning AB

Ort Nynäshamn
Beställare Nynäshamns kommun och hamnchefen Rikard Andersson.
Status Ritningar i en "byrålåda" hos Nynäshamns kommun
Samarbete Erfator Projektledning AB, Norconsult